CinemaScope

 

 

 

 

 

CinemaScope

De CINEMASCOPE-Film­

is 35 mm breed, maar heeft echter smallere perforatie-gaten dan de gewone normaalfilm. Het beeldformaat is 18,16 bij 23,16 mm. Op de gladde kant zijn 4 magneettoonsporen aangebracht. Het smalle geluidsspoor is voor de weergave van bijzondere effecten bestemd, de drie bredere geluidssporen zijn voor de linker, midden en rechter luid­spreker achter het projectiedoek. Het geluid wordt door een magneet ­toonkop, die 4 enkelvoudige systemen bevat, afgetast. De smallere perforatie-gaten maken het gebruik van tamboers en transportrollen met smallere tanding noodzakelijk, deze kunnen zonder meer verwisseld worden voor de normale. Bovendien moeten deze Cinemascope tamboers en transportrollen uit anti-magnetisch materiaal vervaardigd zijn daar anders de gemagnetiseerde sporen beschadigd worden.

De Anarmorphot 2 x 63

heeft de taak, de op de Cinemascope-film zijdelings samengedrukte beelden tot normale verhoudingen terug te brengen. Hij wordt tezamen met een normaal objectief met willekeurig brandpunt gebruikt. Door de buitengewoon sterke vergroting in de breedte zijn objectieven en Anamorphoten van zeer goede kwaliteit vereist. De naam Carl Zeiss garandeert echter dat het een Anamorphot van eerste klas kwaliteit is. De zogenaamde expansie factor 2 wil zeggen dat de beeldbreedte van de film tweemaal vergroot wordt: Op- het projectiedoek wordt dit dus een beeldverhouding van 1 : 2,55. De verbinding tussen objectief en Anamorphoot wordt gevormd door een tussenstuk of, bij Ernemann IX en X, door een arm, zoals die hiernaast is afgebeeld. Deze arm heeft het voordeel dat het beeld midden bij het overgaan van normaal naar Cinemascope film niet opnieuw ingesteld moet worden.

De MULTI-ERNOPHON

tast de vier magneettoonsporen af. Hij is tussen het voorstuk en de boven-trommel aangebracht, aangezien bij de gemagnetiseerde geluid­sporen, het geluid na 28 beelden verwisselt. Voor het synchroon lopen is een nauwkeurig berekend vliegwiel aangebracht evenals een rem en een verende rol. Bij de projectie van normale geluidsfilms hoeft de MULTI-ERNOPHON niet gedemonteerd te worden, de film loopt dan over de twee linker geleide rollen uit de boven-trommel direct over de boven-transportrol van het voorstuk. De MULTI-ERNOPHON is geschikt voor de Ernemann X, IX, VII, VII-B en IV, zij kan echter ook aan alle andere merken aangepast worden.

De Viervoudige magneetkop

is in de MULTI-ERNOPHON ingebouwd en bevat vier systemen geheel gelijk aan de vier geluidssporen. Deze kan nauwkeurig ingesteld worden en is gemakkelijk te verwisselen. Het is natuurlijk van groot belang dat de geluidssporen van de film goed aansluiten aan de systemen daar anders vervormingen van het geluid ontstaan. Een door te sterke verhitting gebobbelde film kan in dit opzicht onaangename verrassingen veroorzaken. Een goede koeling van de film is derhalve onontbeerlijk en bij grote Ampèrages heeft de waterkoeling van de Ernemann X met betrekking tot de geluidsweergave grote voordelen.

De VOORVERSTERKER voor magneettoon

is noodzakelijk, om de kleine geluidsfrequentiespanningen, die door de systemen van de magneetkop worden afgegeven, voldoende versterking aan de hoofdversterker door te geven. Voor ieder spoor is in een tweetraps versterker-set voorzien. Bovendien is voor het effect-geluids­spoor nog een schakelversterker nodig. De voorversterker van dit ge­luidsspoor wordt namelijk slechts dan met de hoofdversterker electrisch geschakeld, als over dit kanaal geluidsfrequenties moeten worden weergegeven. Het inschakelen gebeurt door middel van een stuur-­frequentie in de schakelversterker, Bij iedere MULTI-ERNOPHON van de beide, voor de overneming benodigde apparaten, behoort een complete versterker-set, hetgeen het afstellen van de kanalen op gelijke geluidssterkte op alle frequenties vergemakkelijkt.

Het overschakelen bij het overnemen gebeurt door afstand bediening over een relais of (als reserve) door handschakeling. Ook lichtgeluid, grammofoon en andere geluidsweergevers worden over de magneettoon voorversterker geschakeld, zodat deze de schakelcentrale is voor alle geluidsweergevers. Een bijzondere inrichting in de MAGNEETTOON-VOORVERSTERKER, maakt het mogelijk van de 4 hoofdversterkersets, tot 3 parallel 'te schakelen, zodat ook bij het lichtgeluidspoor systeem (Perspect - A sound) 3 luidsprekercombinaties gebruikt kunnen worden. Men kan echter ook, zoals tot dusverre gebruikelijk was een hoofdversterker inschakelen en de drie andere als reserve gereed houden. Een meetveld maakt de controle van de buizen tijdens het bedrijf mogelijk.

De Hoofdversterker Dominar  "M"   I I

bevat twee versterkerseis met ieder 25 Watt vermogen, waarbij zowel de hoge als de lage frequenties geregeld kunnen worden. Door middel van een meetveld kunnen de buizen gemeten worden. De spanning wordt door een regelaar ingesteld. Iedere versterker heeft een aansluiting voor een controle luidspreker. Het is doelmatig gebleken om bij het stereofonisch geluidssysteem zoals dit bij CinemaScope wordt gebruikt, vier controle luidsprekers in de cabine te plaatsen. Het regelen van de geluidssterkte van de zaalluidsprekers geschied door een 4-voudige zaalregelaar.
Voor vier geluidssporen zijn twee hoofdversterkers Dominar "M" noodzakelijk die zeer gemakkelijk naast elkaar gemonteerd kunnen worden.

De Luidsprekercombinaties

kunnen in verschillende uitvoeringen geleverd worden al naar gelang de grootte van het theater. Zij zijn in iedere uitvoering voorzien van een buitengewoon goed hoge tonen systeem aangezien dit bij het stereofonisch geluids systeem een dwingende noodzaak is. Wij gebruiken hiervoor drukkamers met veel-cellige hoorns. Vanzelfsprekend is ook het lage tonen systeem aangepast aan alle eisen, zodat alle voordelen van de magnetische weergave, zoals de ver doorgevoerde dynamiek en het frequentiebereik ten volle tot hun recht komen. De drie luidsprekercombinaties moeten op bepaalde afstanden opgesteld worden, De verdeling van de effectluidsprekers in de zaal wordt bepaald door de architectonische en akoestische eisen.